Nieuwbouwwoningen in Leiden hebben gemiddeld 32,1 bouwfouten erin zitten. Daarmee staat het op de derde plaats van de in totaal 144 gemeten gemeenten in Nederland.

Dat blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Vereniging Eigen Huis onderzocht alle gemeenten waar in 2017 minstens 25 nieuwbouwwoningen zijn gekeurd. Van die woningen werd het aantal bouwfouten geteld. De gemiddelden daarvan werd in kaart gebracht.

Bij bouwfouten kan gedacht worden aan scheve vloeren, beschadigingen in ramen of deuren en andere gebreken. Deze gebreken moeten in een proces-verbaal worden genoteerd door bouwkundigen en de bouwer moet daarna deze fouten nog herstellen.

Totaal

In totaal werden in alle woningen in heel Nederland gemiddeld 21 gebreken geconstateerd.

Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van de crisisjaren, toen gemiddeld vijftien opleveringspunten per woning werden genoteerd.