De ruzie tussen het bestuur van COC Leiden en enkele ‘roze ondernemers’ in Leiden leidt enkele maanden nadat het geschil leek uitgepraat alsnog tot het aftreden van het voltallige COC-bestuur.  De 'roze ondernemers' en oud-voorzitter Van Schravendijk zouden stelselmatig gemaakte afspraken niet nakomen.


 

Dat staat te lezen in een brief van de hand van secretaris Ivo van Spronsen aan de leden van de vereniging. Hij kondigt daarin tevens zijn afreden aan.

Naast Van Spronsen stappen ook alle andere bestuursleden op 6 juni op tijdens de algemene ledenvergadering. Kandidaten voor een nieuw bestuur zijn er vooralsnog niet. ''Hierdoor ontbreekt de continuïteit die nodig is voor het goed uitvoeren van gemeentelijk LHBTI-beleid en het aansturen van een veelzijdige en soms weerbarstige vereniging'', concludeert Van Spronsen in zijn brief aan de leden.

Namens de roze ondernemers zegt Rogier van der Linden dat wat hem betreft de ruzie is bijgelegd. ''Ik hoor ook geen geluiden over het niet nakomen van afspraken. Het enige probleem dat er nog is, is de ruzie tussen COC Leiden en de Leiden University Pride (LUP).'' Die organisatie van roze studenten binnen de Universiteit Leiden heeft volgens het COC-bestuur geen behoefte aan het tekenen van de vrede.

Groot feest

''We hadden afgesproken om in het kader van 50 jaar homobeweging in Leiden met alle partijen een groot feest te organiseren in de komende zomer'', verklapt Van der Linden.

''Maar alle partijen is wel inclusief COC en LUP. Als een van die partijen niet meedoet, gaan wij ook niks organiseren, want dat kiezen we partij en dat willen we niet. Laat COC en LUP eerst hun onderlinge geschil maar oplossen.”