SP-wethouder Roos van Gelderen stapt toch op vanwege de overschrijding van 1,2 miljoen euro voor de realisatie van 150 tijdelijke woningen voor onder andere statushouders en ex-daklozen. Op 3 mei werd een vernietigend rapport over de oorzaken gepresenteerd. 

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Van Gelderen dinsdag: "Aftreden had noch mijn voorkeur, noch de voorkeur van het college. Helaas constateer ik nu dat er onvoldoende draagvlak is voor deze lijn." Van Gelderen concludeert dan ook dat haar "niets anders rest dan mijn werkzaamheden met onmiddelijke ingang neer te leggen."

Van Gelderen zegt wel trots te zijn op het project. "Ondanks dat de financiële overschrijding de reden is van mijn aftreden, hebben wij in Leiden iets geweldigs gerealiseerd. Er is binnen zeer korte tijd tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor een grote groep mensen die dat nodig heeft."

Burgemeester Henri Lenferink vindt het treurig dat de wethouder is afgetreden: "Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de grote opgaven waar wij als gemeente voor staan, zoals de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein. Daarbij kijk ik terug op acht jaar zeer plezierig samenwerken met iemand met een groot sociaal hart."

Steun

Van Gelderen zei bij de presentatie van het rapport op 3 mei al dat ze normaal gesproken zou opstappen. Dat ze ervoor koos dat toen niet te doen had er alles mee te maken dat ze deze maand sowieso al zou vertrekken. Ze verlaat de actieve politiek. "Normaal stap je op om de weg vrij te maken voor een opvolger die dan met schone lei kan beginnen, maar dat gebeurt nu toch al", zei Van Gelderen toen.

Ook voelde Van Gelderen zich gesteund door de rest van het college. Haar collega’s schreven in de begeleidende brief van het rapport dat ze er de voorkeur aan gaven dat Van Gelderen aanbleef. "Het moment dat er een nieuw college aantreedt, is aanstaande, waardoor nu vertrekken feitelijk geen betekenis heeft."

Spoeddebat

Dat Van Gelderen nu alsnog de eer aan zichzelf houdt komt door het spoeddebat over de kwestie dat ze dinsdagavond op eigen verzoek zou voeren met de Leidse gemeenteraad. Daarin wilde ze op basis van de conclusies uit het rapport verantwoording afleggen. D66 en de PvdA vonden dat niet meer nodig en zegden het vertrouwen in Van Gelderen op.

De werkzaamheden van Van Gelderen worden tot de installatie van het nieuwe college op 23 mei waargenomen door wethouder Marleen Damen.