In de Stadsgehoorzaal in Leiden worden op dinsdag 22 mei zes plannen in het kader van de ontwikkeling van een Leidse Cultuurvisie gepresenteerd. De meeting, die 'State of the Art'-sessie heet, is het vervolg op de 'Leiden aan Tafel'-sessies.

In de nieuwe sessie worden zes ideeën uit vorige sessies gekozen en omgezet naar concrete plannen. De grote aanjager achter een nieuwe Leidse Cultuurvisie is Cultuurfonds Leiden.

Cultuurfonds Leiden is een investeringsfonds, opgericht om de cultuursector in Leiden te versterken. Het fonds investeert in projecten die cultureel ondernemerschap bevorderen en stimuleert samenwerking tussen cultuur en andere sectoren, waaronder het bedrijfsleven en de kennissector.

Die samenwerking heeft onder andere geleid tot de 'Leiden aan Tafel'-sessies. Bij deze sessies kwam een groot netwerk van cultureel initiatiefnemers en creatief denkers bijeen. Hun doel was het opzetten van samenwerkingsprojecten in het kader van een Leidse cultuurvisie.

De presentatie van ‘The State of the Art’ vindt op dinsdag 22 mei tussen 17.30 uur en 18.30 uur plaats in de Stadsgehoorzaal Leiden.