De onderhandelingen over een nieuw beleidsakkoord voor Leiden zijn afgerond. D66, GroenLinks en de PvdA presenteren donderdag het resultaat van het formatieproces dat de afgelopen weken onder leiding van D66-wethouder Robert Strijk werd doorlopen.

In april probeerden eerst D66, GroenLinks en de VVD gedurende enkele weken om tot een akkoord te komen. Dat lukte niet, zo werd op Koningsdag bekend gemaakt. Daarna begonnen de gesprekken met de PvdA.

Tijdens een speciale raadsvergadering, die gehouden wordt op 22 mei, zal afscheid worden genomen van de wethouders Paul Laudy (VVD), Roos van Gelderen (SP) en Robert Strijk (D66). Aansluitend wordt in de Hooglandse Kerk een afscheidsreceptie gehouden voor de vertrekkende bestuurders.

Een dag later, op 23 mei, voert de gemeenteraad een debat over het gesloten beleidsakkoord en het bestuursakkoord. Ook worden dan de nieuwe wethouders benoemd.