Het jaarlijks verlagen van de Onroerend Zaakbelasting (OZB) zoals de VVD Leiden graag wil, kost de stad zó veel dat het voor D66 en GroenLinks een belangrijke reden was om niet verder te willen praten met de liberalen.

De onderhandelende partijen willen er weinig over kwijt en ook VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree houdt zich op de vlakte: "Het is een van de punten geweest waar we moeilijk tot elkaar kwamen. Maar wij hebben niet koste wat kost aan verlaging vastgehouden".

De OZB gelijk houden in plaats van verlagen kost ook al vele miljoenen die D66 en GroenLinks de komende jaren willen gebruiken voor allerlei zaken op het gebied van duurzaamheid en het sociaal domein. Op de vraag of de VVD daar wel aan vast hield zegt Verbree alleen 'geen commentaar'.

Het gaat goed met Leiden, maar het komende stadsbestuur krijgt heet wel een stuk lastiger om investeringen te doen, terwijl die ook de komende jaren hard nodig zijn. De transitie naar een aardgasvrije toekomst gaat enorme bedragen kosten en reserves zoals de vorige twee college wel hadden door de verkoop van de NUON-aandelen zijn uitgeput of al bestemd voor zaken waartoe al is besloten.

Onderhandelingen

Dat D66 en GroenLinks nu met de PvdA Leiden onderhandelen is logisch. Niet alleen omdat die partij na het afvallen van de VVD de grootste van de overgebleven partijen in de Leidse raad is, maar ook omdat de drie partijen programmatisch dichter bij elkaar staan.

PvdA-lijsttrekker Marleen Damen kondigde bij de aftrap van de verkiezingscampagne in januari al aan geen verdere OZB-verlaging te zullen accepteren. Ze stelde het zelfs als voorwaarde voor college-deelname. VVD-lijsttrekker Paul Laudy deed later die maand het tegenovergestelde en stelde dat de OZB ook de komende jaren moet blijven dalen.

Naar verluidt gaan de onderhandelingen tussen D66, GroenLinks en PvdA nu zó voorspoedig dat nog deze week een akkoord wordt verwacht. Mogelijk wordt dat pas in de loop van volgende week naar buiten gebracht. Na het debat dat de gemeenteraad dinsdagavond nog gaat voeren met het huidige college en in het bijzonder met wethouder Roos van Gelderen.

Tijdelijke woningen

De wethouder gaat op basis van het vorige week verschenen rapport verantwoording afleggen over de enorme overschrijding bij de realisatie van 150 tijdelijke woningen voor verschillende bijzondere doelgroepen waaronder vluchtelingen en voormalige daklozen.