De organisatie Onder water in Leiden heeft maandag een schoonmaakactie gehouden op de Burcht. Daarbij werd vooral de historische waterput onderzocht en is alle rommel eruit gehaald. Aangetroffen insecten werden gedetermineerd.

Mede-initiatiefnemer Daniel Siepman daalde rond 11.00 uur maandagmorgen af naar de bodem van de waterput. Gewapend met mijnwerkersapparatuur zoals een helm met lamp en een gasmasker schepte hij de ene na de andere emmer vol rommel die tientallen centimeters dik op de bodem van de put lag.

Ruim twee uur later zag hij het daglicht weer. Later werd ook nog met een magneet naar muntjes en andere metalen gevist.

Verschillende kenners van het planten- en dierenleven kwamen kijken wat er zoal aan natuur te vinden is in en rond de Burcht. Ook het leven in de waterput kan interessante waarnemingen opleveren.

Onderzoek

IVN-gids Gerard van der Klucht noteerde secuur welke ongewervelde diertjes er vanuit de diepte omhoog kwamen en legde ze allemaal vast op de foto. Een grote steenloper, kelderpissebedden, juweeltjes, dat zijn roze pissebedjes en allerlei slakjes en wormpjes.

Siepman heeft ook de wanden van de put geïnspecteerd. Er zijn foto’s gemaakt en de staat van het metselwerk is bekeken.

Over de put gaan veel verhalen. Toen Leiden werd belegerd door de Spanjaarden in 1574, zouden Leidenaars via geheime gangen vanuit de put achter de linies zijn gekomen van de Spanjaarden. Verder gaat het verhaal dat er levende haring is gevonden in de put.