De gemeente Leiden heeft fout op fout gemaakt tijdens de werkzaamheden voor de bouw van tijdelijke woningen voor vluchtelingen met een status. 

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat donderdag is gepubliceerd.

De situatie is ontstaan omdat er te veel haast zou zijn geweest met de bouw van het project. Door de tijdsdruk hadden medewerkers onvoldoende de ruimte om onduidelijkheden goed uit te zoeken.

Verantwoordelijk wethouder Roos van Gelderen (SP) zegt donderdagavond tegen Sleutelstad dat ze in normale omstandigheden op zou moeten stappen. De wethouder laat weten dat ze aanblijft zolang er nog geen nieuw college is.

Tegenvallers

Uit dit onderzoek komt naar voren dat er een onvolledig beeld was van de feiten en risico’s tijdens de bouw. Daarnaast waren de taken bij de projectorganisaties duidelijk, maar werden beide partijen onvoldoende gestuurd. Om die reden was er te weinig controle op de voortgang van de bouw.

Daarnaast was het financiële plaatje onoverzichtelijk. Het financiële systeem was niet transparant en ook de sturingsinformatie was onduidelijk. De informatie die beschikbaar was, bleek zelfs zo onbegrijpelijk te zijn dat er een vertaalslag voor nodig was.

Er vertrokken gedurende het project veel medewerkers die verantwoordelijk waren voor de bouw en de financiën daarvan. Dit werd door nieuwe projectleiders meerdere malen aangekaart, maar een reactie daarop bleef uit.

Kosten

Ook bleken er financiële tegenvallers te zijn, die pas later in het bouwproces zichtbaar werden. In december vorig jaar werd duidelijk dat de kosten voor de tijdelijke woningen hoger zouden zijn dan verwacht. Eind maart werd duidelijk dat het project ruim 1,2 miljoen euro meer ging kosten dan werd begroot.