Het plaatsen van de brugliggers voor de nieuwe Valkbrug tussen de Molenwerf en het Schuttersveld is dinsdagavond begonnen. Er is de hele nacht doorgewerkt om de acht liggers op hun plek te krijgen.

Tijdens de werkzaamheden bleef de brug steeds deels toegankelijk voor het verkeer.

De nieuwe Valkbrug vervangt de huidige brug die er in 2002 als tijdelijke brug werd neergelegd. Het doel was om de doorvaarbaarheid van Leiden te verbeteren. De brug werd een stuk hoger dan de oude.

De nieuwe Valkbrug bestaat uit vier bruggen. Twee voor autoverkeer en twee voor fietsers en voetgangers. De brug wordt in delen vervangen om de hinder voor al het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting worden in september dit jaar de eerste twee nieuwe brugdelen in gebruik genomen. Na de viering van Leidens Ontzet worden de andere twee delen vervangen. Medio 2019 wordt de nieuwe brug dan opgeleverd.