De formatie tussen D66, GroenLinks en VVD is onder andere stukgelopen op bijstandsuitkeringen, bed-bad-en-broodvoorzieningen en het streven naar een autoluwe stad.

Dat laat GroenLinks weten. De VVD wilde er niets over kwijt, maar meldt juist in de gesprekken gezocht te hebben naar gezamenlijkheid. "Daarbij is het wel nodig dat alle partijen water bij de wijn doen. Onze partij was hier graag toe bereid en wilde graag de ingewikkelde zoektocht voortzetten. Tot onze spijt waren D66 en GroenLinks daar niet langer toe bereid".

Nu collegedeelname van de VVD uit beeld lijkt, stevent Leiden volgens fractievoorzitter Dorien Verbree af op een links college: "In plaats van de brede afspiegeling die Leiden de achterliggende jaren zo veel heeft gebracht. Wij betreuren dat, maar de fractie zal hard blijven werken om het Leidse VVD-geluid op een positieve manier voor het voetlicht te blijven brengen."

Waarop de gesprekken met de VVD precies zijn misgelopen wil geen enkele partij nu al tot in detail toelichten. Dirkse: "We gaan het heus wel uitleggen, maar eerst moeten we de formatie afronden. Als dat is geslaagd, gaan we het resultaat en ook het proces voorleggen aan onze eigen leden en aan de gemeenteraad".

Formatiepoging

Een aantal oorzaken van de mislukte formatiepoging met de VVD is wel duidelijk geworden. Formateur Robert Strijk meldt in zijn eindverslag vooral dat geld het probleem was. "Uiteindelijk stelden de drie partijen andere prioriteiten als het gaat om het toedelen van geld aan ambities. Gebleken is dat de standpunten over financiën en een aantal belangrijke inhoudelijke ambities van de drie partijen zo ver uit elkaar liggen, dat de onderhandelaars van D66 en GroenLinks hebben geconcludeerd dat verdere onderhandelingen in deze samenstelling van partijen geen kans meer hebben op succes".

De bijstandsuitkeringen, bed-bad-en-broodvoorziening en het streven van een autoluwe binnenstad zijn wat GroenLinks betreft de financiële uitdagingen die Leiden te wachten staat. Dit bleken de struikelblokken te zijn in het proces om een gezamenlijk bestuursakkoord te sluiten.

Paul Dirkse en Vahit Köroğlu die namens D66 de onderhandelingen voerden, stellen het te betreuren dat de gesprekken niet tot een succesvolle uitkomst hebben geleid. Volgens D66 en GroenLinks lagen de knelpunten ook op de invulling van de participatiewet, de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en extra cameratoezicht. Daarnaast was er sprake tussen een verschil in prioriteiten D66, Groenlinks en de VVD.

Onderhandelingen

Tijdens het formatieproces is door de onderhandelaars ook gesproken met de fractievoorzitters van alle politieke partijen in Leiden. Zaken die belangrijk zijn voor de partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten, worden op die manier waar mogelijk meegenomen in de gesprekken.

Dit moet resulteren in een breed gedragen beleidsakkoord, naast het bestuursakkoord dat de drie onderhandelingen partijen met elkaar willen sluiten. Van dat bestuursakkoord komt overigens ook een versie met begrijpelijk taalgebruik die ook voor de jeugd begrijpelijk is.