De nieuwe gemeenteraad van Leiden is donderdagavond geïnstalleerd. Van de 39 raadsleden zijn er 22 nieuw.

Voordat de nieuw te installeren hun eed of belofte aflegden, gaf burgemeester Lenferink ze een aantal wijsheden mee. "De eed of belofte is teken dat het raadslidmaatschap niet te vergelijken is met normale baan. Het is een bijzonder functie, u vertegenwoordigt het volk", zei hij onder meer.

Na de ceremonie vond de eerste raadsvergadering plaats. Die bestond vooral uit huishoudelijke mededelingen zoals de verdeling van de fractiekamers, nieuwe fractievoorzitters en nieuwe mailadressen, maar kende ook ook serieuze mededeling.

Door meerdere partijen is een interpellatieverzoek ingediend om de 1,2 miljoen euro overschrijding voor de bouw van tijdelijke woningen voor statushouders te bespreken. Dat debat vindt plaats op 12 april.