Overzicht

Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden plaats. Op welke partijen kan gestemd worden? Wie zijn de lijsttrekkers en wat zijn de belangrijkste standpunten van de partijen? Een overzicht.

Bekijk hier welke partij het beste bij je past

Bekijk hier waar je in jouw buurt kunt stemmen

Dit jaar doen er negen partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal zijn er 39 zetels te verdelen. Het aantal kiesgerechtigden in Leiden ligt op 101.200. 

D66

Lijsttrekker: Paul Dirkse. Aantal kandidaten op lijst: 50. Huidig zetelaantal: 12.

D66 Leiden wil een groene en duurzame stad. De fiets moet op één staan, er moet meer groen komen en de stad moet aardgasvrij worden. "Daarnaast willen we dat Leidse kinderen in groep 4 en 5 gratis kunnen sporten. Uiteraard investeren we ook in het Leidse onderwijs", zegt Dirkse in een interview met Sleutelstad. 

"Ik ben trots op Leiden en ik ben trots op de plannen die D66 voor de komende periode heeft om verder te bouwen aan de toekomst van de stad. We zetten vol in op vergroening, Leiden als Kennisstad en op een stad in beweging." Naast deze punten noemt de partij ook de regionale samenwerking nadrukkelijk in het programma. De partij gaat zich de komende jaren inzetten voor een fusie tussen Leiden en de regiogemeenten.

VVD

Lijsttrekker: Paul Laudy. Aantal kandidaten op lijst: 28. Huidig zetelaantal: 5.

Volgens Laudy staat Leiden voor een aantal belangrijke uitdagingen. Hij noemde met name de woningbouwopgave, waarbij met name aandacht moet zijn voor klimaatneutrale starterswoningen. "Daar gaan we er de komende jaren duizenden van bouwen. Om hoogopgeleide kenniswerkers in Leiden te houden."

Ook duurzaamheid is een belangrijk punt voor de VVD, is op de website te lezen. "Geen groene symboolpolitiek. Wel actieve inwoners die zelf aan de slag willen zonder belemmeringen."

SP 

Lijsttrekker: Antoine Theeuwen. Aantal kandidaten op lijst: 30. Huidig zetelaantal: 5.

De SP Leiden wil afrekenen met zaken als armoede, ongelijkheid, een tekort aan sociale huurwoningen en de bezuinigingen op de jeugdzorg.

"We willen dat Leiden een sociale stad is, met goede zorg voor eenieder die dat nodig heeft, een ruimhartig minimabeleid zodat we in onze stad geen armoede hebben. We willen dat er meer sociale en betaalbare huurwoningen komen en investeren in de toekomst door om te schakelen op schone energie en dat met behoud van onze huidige natuur."

PvdA 

Lijsttrekker: Marleen Damen. Aantal kandidaten op lijst: 27. Huidig zetelaantal: 5.

Met hun verkiezingsprogramma ijveren de sociaaldemocraten voor een socialere, sterkere en groenere stad. "Want hoewel het de afgelopen jaren goed gaat met Leiden, is er nog veel te doen", zegt Damen.

"Ook in Leiden dreigt een tweedeling. Er zitten er nog te veel mensen zonder werk en te veel kinderen groeien op in armoede. We hebben te weinig betaalbare huizen en buurten en straten kunnen véél groener. Daarom blijven we als PvdA investeren in goed werk en in gelijke kansen voor iedereen". Damen hamert ook op de noodzaak voor meer woningen. "Ook voor mensen met een kleine beurs".

CDA

Lijsttrekker: Joost Bleijie. Aantal kandidaten op lijst: 45. Huidig zetelaantal: 4.

"Wie kijkt naar Leiden, weet dat deze stad geen optelsom is van individuen of slechts een stapel stenen, maar juist een gemeenschap. Burgers die samen van deze stad een sterke stad willen maken", aldus Bleijie over het verkiezingsprogramma waarmee CDA Leiden de piketpaaltjes slaat voor 2018 en verder.

"Als CDA Leiden kiezen we voor een stad waarin iedereen zich thuis voelt. Een Leiden waarin we geven om elkaar. Een stad waarin we werken, leren en sporten. Waar we samen letten op de veiligheid en de verzorgdheid in de wijk. En verder een oogje in het zeil houden, als iemand afglijdt of eenzaam is. Kortom, een stad van de menselijke maat."

GroenLinks

Lijsttrekker: Walter van Peijpe. Aantal kandidaten op lijst: 48. Huidig zetelaantal: 4.

GroenLinks Leiden gaat zich hard maken voor drie speerpunten. Het eerste is om welvaart in de stad eerlijk te delen. Van Peijpe: "Je ziet dat hoewel het goed gaat met de stad, er nog steeds groepen zijn in de samenleving die niet meedoen. Er zijn mensen die nog onder de armoede grens zitten en dat is onbegrijpelijk."

Het tweede punt gaat over goede zorg. "Het is belangrijk dat de zorg betaalbaar en bereikbaar blijft in Leiden. De wachtlijsten voor de jeugdhulp moeten gewoon naar nul." Het derde speerpunt gaat over een opgave die de meeste partijen in hun programma hebben:  de omslag naar een duurzame, klimaatneutrale stad.

Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Martine van Schaik. Aantal kandidaten op lijst: 10. Huidig zetelaantal: 1.

"Leiden versteent, vervuilt en verdicht in een razend tempo. Er wonen steeds meer mensen steeds dichter op elkaar. Leiden kan niet oneindig blijven groeien in een eindige stad", aldus Van Schaik. 

Ook de biodiversiteit holt in Leiden volgens Van Schaik achteruit: "Er worden duizenden en duizenden bomen gekapt voor die onzinnige en belachelijk dure snelweg tussen de A4 en de A44, de Rijnlandroute. Dat gaat ook ten koste van het leefklimaat voor mensen en het leefgebied voor wilde dieren."

Een derde punt van grote zorg bij de Partij voor de Dieren is burgerparticipatie. "Hoewel de gemeente Leiden er de mond vol van heeft gaat het keer op keer dramatisch fout. Inwoners voelen zich niet gezien, niet gehoord en niet serieus genomen."

ChristenUnie

Lijsttrekker: Pieter Krol. Aantal kandidaten op lijst: 29. Huidig zetelaantal: 1.

In het verkiezingsprogramma pleit de ChristenUnie onder meer voor een structurele oplossing voor problemen in de jeugdhulp. Krol: "We accepteren niet dat kinderen die specialistische hulp nodig hebben op wachtlijsten staan om de juiste zorg te krijgen. Jeugd- en Gezinsteams moeten betere ondersteuning krijgen waar dat nodig is. Goede jeugdhulp moet het uitgangspunt zijn, niet goedkope jeugdhulp."

Ook wil de partij meer aandacht voor de leefbaarheid van woonwijken bij nieuwbouwprojecten. Projectontwikkelaars krijgen als het aan de CU Leiden ligt niet langer de vrije hand, maar moeten door de gemeente strenger aan regels worden gehouden over kwaliteit van het ontwerp, goede en groene openbare ruimte en goede verkeersafwikkeling.

Partij Sleutelstad

Lijsttrekker: Maarten Kersten. Aantal kandidaten op lijst: 18. Huidig zetelaantal: 0.

Het belangrijkste verkiezingsthema voor Kerstens is het mogelijk maken van lokale referenda. "We willen de burgers weer zeggenschap geven", aldus Kerstens. "Daarom willen wij dat inwoners van Leiden maandelijks een keuze kunnen maken over de belangrijkste punten van de gemeenteraadsvergadering."

Een tweede speerpunt van de partij is de fusie van Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden. Net als de meeste andere Leidse partijen ziet Partij Sleutelstad zo'n fusie wel zitten, al vindt Kerstens het ook juist iets voor zo'n lokaal referendum.

Lees hier meer over stemmen in jouw gemeente en welke partijen meedoen.

Tip de redactie