Het is het grote verkiezingsthema in Leiden: hoe lossen we het woningtekort op? Bijbouwen, daar zijn de meeste partijen het wel over eens. Maar waar, hoe en hoeveel, dat verschilt per partij. Een overzicht.

Tijdens het Leidsch Debat afgelopen dinsdag gingen de Leidse politici er uitgebreid op in. Zeker voor de jonge studenten die in grote getallen naar de Marekerk waren gekomen was het een belangrijk onderwerp. Kunnen zij bijvoorbeeld na hun studie nog wel in Leiden blijven wonen?

De meeste partijen willen er flink wat woningen bij gaan bouwen. In het debat noemde VVD lijsttrekker Paul Laudy een krappe drieduizend extra studentenwoningen en nog eens zevenduizend woningen voor starters. Veel andere partijen delen de opvatting dat er huizen bij moeten.

"We moeten iets doen aan de doorstroom van de woningmarkt en ervoor zorgen dat we geen Amsterdam worden dat helemaal op slot zit", zei Lodi van Brussel namens D66.

Groen

De vraag is alleen hoe en waar, want het mag niet ten koste gaan van het groen in de stad. "We vinden wel dat de woningbouw op de goede plek moet komen, zoals om en bij het station. Zodat we het groen, groen kunnen houden", zei Marleen Damen (PvdA) na afloop van het debat.

SP-lijsttrekker Antoine Teeuwen, die het hele debat naast Damen stond aan de symbolische linkerkant van het podium, vult aan: "Verdichten waar kan, maar het moet niet te druk worden."

Er moet dus gekeken worden naar creatieve oplossingen. Wat die concreet zijn, weten de politici nog niet, maar lijsttrekker Pieter Krol van de ChristenUnie stelde voor om in ieder geval in gesprek te gaan met projectontwikkelaars.

Walter van Peijpe (GroenLinks) deelt die opvatting. "Het gaat niet eenvoudig worden, maar als we bewoners erbij betrekken ben ik ervan overtuigd dat we op een creatieve manier woningen kunnen toevoegen."

'Hongkong aan de Rijn'

Niet alle partijen zijn voor bijbouwen. Zo waarschuwde CDA lijsttrekker Joost Blijie voor een overbevolkt Leiden als een soort 'Hongkong aan de Rijn'. "Als het niet kan, bouw dan gewoon niet." 

Ook de Partij voor de Dieren wil niet dat de leefbaarheid onder druk komt. "Je kan niet oneindig bijbouwen in een eindige stad", lichtte Martine van Schaik toe. 

Partij Sleutelstad, onder aanvoering van Maarten Kersten, zoekt de oplossing in een fusie met de regiogemeenten. "Dan krijg je veel meer bouwgrond."