Het doorsnee inkomen van inwoners van Leiden is in 2015 iets gestegen in vergelijking met eerdere jaren. ​Het gemiddelde inkomen van een huishouden bedroeg 24.900 euro in vergelijking met 24.400 een jaar eerder.

Het inkomen stijgt al jaren gestaag, blijkt dinsdag uit door Localfocus uiteengezette cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2011 ging het bijvoorbeeld nog om een inkomen van 23.100 euro.

Het doorsnee inkomen van Leiden ligt een stuk lager dan dat van Oegstgeest (32.100 euro) en dan dat van Leiderdorp (28.100 euro).

Landelijk gezien steeg het doorsnee inkomen van huishoudens, studenten niet meegerekend, in 2015 tot 24.700 euro.

Huishoudens 

Bij de cijfers is niet gekeken naar het gemiddelde inkomen, maar naar het doorsnee, of mediane inkomen. Dat wordt berekend door de inkomens van hoog naar laag te rangschikken, het niveau waar vervolgens precies evenveel huishoudens boven als onder zitten, is de doorsnee.

Het besteedbaar inkomen is in deze cijfers ook gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De welvaartsniveaus van huishoudens zijn zo onderling vergelijkbaar gemaakt