Wijkraad Stevenshof heeft een brandbrief gestuurd naar de gemeente Leiden over de geluidsoverlast van de A44 als gevolg van sloop- en kapwerk door de aanleg van de Rijnlandroute. De buurt Stevenshof meent dat het een half jaar zonder geluidswal moet doen.

In de brandbrief beweert de vereniging dat uitvoerder Comol5 heeft laten weten dat de huidige geluidswal – tegen de afspraken in – wordt gesloopt voor de nieuwe wordt geïnstalleerd. Tussen de sloop en bouw zou een half jaar tijd zitten. Dat maakten leden van de wijkraad op uit het maandelijks overleg met bouwcombinatie Comol5.

De gemeente Leiden zegt tegen NU.nl verbaasd te zijn over de brief. "De Rijnlandroute is een provinciaal project. Als de aannemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, is de provincie het eerste aanspreekpunt van de wijkraad. Wanneer ze er met de provincie niet uitkomen, zijn we graag bereid de wijkraad de helpende hand te bieden."

De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels kennis genomen van de zorgen van wijkraad Stevenshof en bevestigt dat het er op toeziet dat Comol5 zich aan de gemaakte afspraken houdt. "Dat houdt in dat er een tijdelijke geluidsvoorziening geregeld moet worden. Wanneer dat niet mogelijk is – omdat de locatie van de nieuwe voorziening gelijk is aan de bestaande voorziening – moeten er maatregelen worden genomen om de geluidshinder te beperken."