De bouwput op de Garenmarkt zal binnenkort onder water staan. Daarna gaat de bouw een volgende fase in, waarbij wordt gebaggerd.

Wethouder Paul Laudy vertelt dat er in de Garenmarkt druk gewerkt wordt om van een droge bouwput een natte bouwput te maken. "Binnenkort gaat het water er in en gaan we beginnen met het afzuigen van het zand, zodat er echt een diepe bouwput gaat ontstaan."

Volgens omgevingsmanager Marieke Duineveld is het onder water lopen nodig bij het baggeren naar de grond. "Het is nodig om de grondwaterdruk te behouden. We laten de put onderlopen met water en zolang we nog geen vloer hebben, moet dat er in."

Met een kraan wordt het zand uit de bouwkuip gezogen en door een twee kilometer lange persleiding afgevoerd tot aan een depot buiten het centrum. Vandaar wordt het zand per schip afgevoerd voor hergebruik.

Garenmarkt

Door het zand op deze manier af te voeren, rijden er zo’n tweeduizend vrachtwagens minder rondom de Garenmarkt. In totaal wordt er circa veertigduizend m3 zand uit de bouwkuip gegraven. Naar verwachting zal de bouwkuip na de zomer weer leeggepompt worden.