Er komt geen formeel fietsverbod op het marktterrein op de Botermarkt en de Nieuwe Rijn. De SP wilde zo'n verbod invoeren en leek daarvoor voldoende steun in de gemeenteraad te hebben. Totdat wethouder Strijk van de week een memo naar de raad stuurde waarin hij de gevolgen en kosten uiteenzette. 

Een fietsverbod moet worden aangegeven bij alle dertien straten en stegen die op het marktgebied uitkomen. Dat betekent dertien palen met in totaal 26 borden, want zowel het begin als het einde van de verbodszone moet worden aangegeven. Daarbij komen bovendien nog eens 26 onderborden die aangeven dat het verbod slechts geldt op marktdagen.

Los van dat enorme aantal palen en borden zorgden ook de kosten ervoor dat de steun voor het verbod afbrokkelde. Vaste borden op palen kosten eenmalig ongeveer 4.000 euro. De mooiere oplossing, mobiele borden, kosten een veelvoud.

De eenmalige aanschaf van de borden is gelijk aan die van vaste borden, maar erbij komen de kosten voor aanschaf en plaatsing van grondkokers (2.500 euro) die het makkelijk maken om borden eenvoudig te plaatsen en te verwijderen.

Kosten

Daarnaast zijn er in het geval van het werken met mobiele borden jaarlijks kosten voor het 104 keer per jaar neerzetten en weghalen van de palen en borden op marktdagen. Dat kost 13.000 euro, waarmee die oplossing in het eerste jaar ongeveer 20.000 euro kost en in de jaren daarna structureel 13.000 euro.

De SP wilde het verbod omdat ondernemers op de markt bij de SP hadden aangegeven dat graag te willen. Fietsers zouden dan makkelijker op hun gedrag aangesproken kunnen worden. Nadat duidelijk werd wat de kosten en gevolgen van zo’n verbod zouden zijn, waren naast de SP alleen CDA en GroenLinks nog voorstander van het idee, waarop fractievoorzitter Julian van der Kraats het voorstel introk.

Jammer vindt hij dat wel: "Want fietsers op de markt zorgen voor veel ergernis en nu kunnen ze daar niet op worden aangesproken. Wat ons betreft liever een paar bordjes erbij dan deze terugkerende ergernis."