De gemeente Leiden weigert de bouwvergunning af te geven voor het bouwplan voor een complex van 69 appartementen naast de Lorentzschool aan de Van Vollenhovenkade in Leiden. Het college van B&W acht de bezwaren voor het bouwplan gegrond. 

Ook de bezwaren van ouders worden nu erkend, dat de commissie beroep en bezwaar eerder niet deed.

Naast het weigeren van het ingediende bouwplan, wordt ook het contract met ontwikkelaar Niersman opgezegd. Dat heeft bouwwethouder Paul Laudy bekend gemaakt. Als het aan de wethouder ligt komen er gewone huizen op het terrein.

Acties

De afgelopen jaren hebben de school, ouders en omwonenden massaal actie gevoerd tegen de plannen. In juni vorig jaar voerden alle kinderen van de school actie.

Belangrijke argumenten zijn dat het plan niet aan de veiligheidseisen voldeed, het complex te dicht op de school kwam te staan en dat de bouw teveel overlast voor de leerlingen en de buurt zou veroorzaken.

In november huurde de gemeente de Petruskerk aan de Lammenschansweg af voor een hoorzitting bij de bezwarencommissie. Honderden belanghebbenden lieten van zich horen. 

Verheugd

Fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA en raadslid Peter Bootsma van D66 tonen zich beiden verheugd over het afblazen van de bouw van een complex met 69 appartementen. Bootsma: "Mijn college raadslid Fleur Spijker en ik hebben hier de afgelopen jaren veel tijd in gestoken." Ook Holla is blij dat het plan nu van de baan is: "Zelfs zonder het indienen van een motie hebben we het geregeld."

Maandag vroegen de PvdA en D66 een spoeddebat aan over de kwestie, wat er niet kwam. Aanstaande donderdag gaan de partijen hun overgebleven vragen aan de wethouder voorleggen. Als de beantwoording niet naar tevredenheid is, vragen ze mogelijk een apart debat aan.