De gemeentelijke lasten, zoals de rioolheffing, gemeentelijke onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing, zijn voor inwoners van Leiden relatief hoog. Slechts vijf grote gemeentes gaan de Sleutelstad voor.  

De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die hun woning bezitten bedragen voor Leidenaren 765 euro per jaar. Dat blijkt dinsdag uit jaarlijks onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo). 

Voor woningeigenaren in ’s-Gravenhage zijn de lasten het laagst (546 euro). Delft en Zaanstad voeren de lijst aan met 843 en 839 euro per jaar. 

Het Coelo onderzocht de tarieven in de 38 grootste gemeenten. Daar woont 40 procent van de Nederlanders.

Lokale lasten

Komend jaar zijn huurders 0,3 procent meer kwijt aan lokale lasten, wat neerkomt op 1 euro. Mensen die in een eigen koopwoning wonen, betalen 0,6 procent (4 euro) meer. Dat is minder dan de verwachte inflatie van 1,6 procent.

Dat is een trend die al sinds 2010 zichtbaar is. Gecorrigeerd voor inflatie dalen de gemiddelde lokale lasten in zeven van de negen jaar.