De Nederlandse bevolking is in 2017 toegenomen met ongeveer honderdduizend inwoners. Leiden heeft hiervan slechts 572 inwoners voor zijn rekening genomen. 

Hiermee komt het aantal Leidenaren op 124.394 inwoners te liggen, meldt het CBS dinsdag. 

De gemeente kent een geboorteoverschot, wat inhoudt dat er meer baby's geboren worden dan dat er mensen sterven. Zo werden er in de maand november van vorig jaar 110 baby's geboren en stierven 51 mensen. 

Het inwonersaantal van Leiden stijgt al een aantal jaren gestaag. In 2015 en 2016 telde de stad 122.517 en 123.822 bewoners.

Vergrijzing

Amsterdam kreeg in 2017 de meeste nieuwe inwoners, gevolgd door Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Almere, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg. Dit komt ook doordat de relatief jonge bevolking voor een geboorteoverschot zorgt. 

De bevolkingsgroei beperkt zich tot de steden en de randstad. Zo is het aantal inwoners in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten juist gedaald. Vooral in de gemeenten aan de randen van het land stierven meer mensen dan er werden geboren, en het CBS wijt dat aan vergrijzing.