De regio Leiden is verdeeld over de keuze voor een lokale omroep, waarvoor Sleutelstad en Unity de gegadigden zijn. In Voorschoten koos een meerderheid donderdag voor laatstgenoemde, terwijl Sleutelstad de gemeenteraad van Leiden unaniem achter zich kreeg. 

Voor Sleutelstad kozen de VVD, D66 en GroenLinks Voorschoten. Voor Unity waren het CDA, Ons Voorschoten, de SP en de PvdA. Uiteindelijk brachten slechts veertien raadsleden hun stem uit. Vijf van de negentien raadsleden waren afwezig.

Beide omroepen willen de publieke vergunning krijgen, omdat hier een televisiekanaal en ook is er publieke financiering van 1,14 euro per huishouden per jaar bij komt kijken. 

Het Commissariaat voor de Media moet begin volgend jaar de ingewikkelde puzzel oplossen. Dat gebeurt na het inwinnen van een zwaarwegend advies aan de betreffende gemeenteraad, of zoals in dit geval, gemeenteraden. Die moeten in principe met één gezamenlijk advies komen. Gebeurt dat niet, dat gaat het Commissariaat voor de Media op zoek naar een praktische oplossing.

Niet kiezen

In het geval van de aanvraag voor Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude lijkt het de kant op te gaan van zo'n praktische oplossing, omdat de gemeenteraden tot nu toe verdeeld zijn. 

De raadscommissie Burger in Oegstgeest boog zich gisteravond ook over de omroepkeuze tussen Sleutelstad en Unity. Daar bleek al snel dat de raad niet wil kiezen tussen de beide aanvragers. Van de zes partijen in de raad wil alleen de fractie van Lokaal Oegstgeest wel kiezen. Voor wie dat maakte fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen niet bekend.

Op 21 december moet de gemeenteraad van Oegstgeest definitief beslissen of er inderdaad geen voorkeur wordt uitgesproken in het advies dat aan het Commissariaat voor de Media wordt gegeven.

Zoeterwoude 

Volgende week donderdag vindt de besluitvorming in Zoeterwoude plaats. Voor eind van het jaar moeten de vier adviezen worden uitgebracht aan het Commissariaat. Ergens in de komende maanden valt er dan een besluit.

Leiderdorp valt buiten de huidige procedure waarbij een omroep gekozen moet worden. Het dorp heeft van oudsher een eigen lokale omroep met een vergunning die pas weer in 2020 verlengd moet worden.