In het kader van de werkzaamheden rond de aanleg van de Rijnlandroute worden momenteel bij de A44, afslag Leiden West, delen van een vroeg-Middeleeuwse nederzetting opgegraven.

Archeologen van de firma ARCHOL uit Leiden hebben onder meer enkele houten waterputten blootgelegd. De vindplaats maakt onderdeel uit van de grote nederzetting die tussen 2004 en 2010 is opgegraven.

Begin volgend jaar zal ook het oostelijke deel bij de afslag Leiden-West worden opgegraven. Dit kan pas nadat op deze locatie het onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is afgerond.

De aangetroffen vondsten en sporen leveren nieuwe informatie op over de geschiedenis van de vroeg-Middeleeuwse bewoning langs de Rijn. Een eerste blik op het gevonden aardewerk doet vermoeden dat dit deel van de nederzetting relatief jong is: mogelijk stamt de bewoning hier uit de Karolingische tijd (achtste tot tiende eeuw).

Onderzoek

Na de opgraving worden de vondsten meegenomen voor nader onderzoek. De archeologen werken alle gegevens uit. De verwachting is dat een aflsuitend rapport rond de zomer van 2018 verschijnt.

Vondsten die in het kader van de Rijnlandroute worden gedaan, worden op een later moment tentoongesteld. Uiteindelijk worden ze bewaard in een archeologisch depot.