De gemeente Leiden gaat onderzoeken of inwoners last hebben van deurverkopers die met agressieve verkooptechnieken producten proberen te verkopen. Dat gebeurt vooral in wijken met veel ouderen en lager opgeleiden. 

Als uit onderzoek blijkt dat mensen hier inderdaad overlast door ervaren, wordt het huis aan huis verkopen volgend jaar verboden, maakt de gemeente bekend. 

Het dure woord voor deurterreur is colportage", vertelt GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn. Samen met de Leidse afdelingen van CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, SP en Partij van de Dieren diende hij een voorstel in om de overlast van dit fenomeen in Leiden te laten onderzoeken.

"Het gaat vaak om gesjeesde jongens die ’s avonds aan de deur komen met een fantastische aanbieding voor bijvoorbeeld een energiemaatschappij, een verzekering of wat dan ook. Dat proberen ze vervolgens met agressieve verkooptechnieken aan de man te brengen. Vooral in wijken waar veel ouderen wonen of mensen met een wat lagere opleiding, omdat ze weten dat daar minder weerstand komt tegen die agressieve verkooptechnieken. Dat willen we nu echt aan banden leggen."

Stadsenquête 

Het onderzoek kan volgens Olsthoorn bijvoorbeeld in de stadsmonitor of stadsenquête worden meegenomen. "Je moet wel naar de bewoners toe. Iedereen die ik erover spreek vindt het irritant, maar niet zó irritant dat ze er ook een klacht over indienen."

Uit onderzoek moet nu blijken of de ergernis breed wordt gedeeld in de stad.