Leiden heeft de ambitie om in 2035 zes wijken aardgasvrij te hebben. De gemeenteraad heeft hiervoor de Leidse Warmtevisie aangenomen. 

De plannen moeten er uiteindelijk toe leiden dat de stad in 2050 compleet aardgasvrij is. Leiden is één van de eerste steden van Nederland met een warmtevisie.

"In deze warmtevisie gaat het erom hoe we uiteindelijk een aardgasvrije stad gaan worden", legt wethouder Paul Dirkse (Duurzaamheid) uit. "Dat betekent dat we in 33 jaar bijna 60.000 woningen aardgasvrij moeten maken. Dat is een immense opgave."

De kansrijke wijken in de visie zijn Leiden Zuid-West, Merenwijk/Slaaghwijk, Noorderkwartier/de Kooi, Bio Science Park/Stationsgebied, De Mors en Stevenshof. Per wijk worden er werkplannen gemaakt om de wijken aardgasvrij te maken. De eerste wijk zal Leiden Zuid-West worden.

Gasleidingen

"In december tekenen we een intentieovereenkomst met alle betrokken partijen. Dan gaan we een werkplan maken met hoe we dat gaan doen", meldt Dirkse. 

"Een belangrijke opgave is om Leidenaren uit te leggen wat dit nou betekent. Het gaat enerzijds over gasleidingen die in de grond liggen, maar ook over bijvoorbeeld je woning isoleren. En uiteindelijk ook over niet meer koken op gas maar op inductie. Er zit ook een gigantische bewustwordingsslag achter." 

Het betekent overigens niet dat Leidenaren op een gegeven moment te horen krijgen dat ze niet meer op gas mogen koken. "De warmtevisie gaat over waar de kansen liggen om aardgasvrij te worden."

Windmolens

De gemeenteraad riep de wethouder door middel van een motie nog wel op om de mogelijkheid voor Leidse windmolens te onderzoeken.

"Als we straks geen aardgas meer hebben, leunen we op een aantal alternatieve bronnen. Eén daarvan is verwarmen op elektriciteit en daar heb je dan ook weer duurzame bronnen zoals zon en wind voor nodig."

De motie roept op om te kijken waar op Leids grondgebied windmolens kunnen worden geplaatst. "En vooral ook in corporatieverband. Er zijn al allerlei bewonersinitiatieven en dat is het mooie aan zo'n corporatie, dan zit er ook een belang in voor de inwoners om het lokaal op te tuigen en er rendement uit te halen."