Bij meer dan de helft van de stellen in Leiden zijn beide partners hoger opgeleid.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Bij zo'n 53 procent van de 25- tot 45-jarigen uit Leiden hebben beide partners een diploma van een universiteit of hogeschool op zak.

In de afgelopen tien jaar is het aantal hoogopgeleide stellen fors toegenomen, van 19 procent in 2006 naar 30 procent in 2016. Partners die beiden een middelbare of een lagere opleiding hebben, zijn er steeds minder. Het aantal laagopgeleide jonge stellen is zelfs gehalveerd, naar één op de twintig.

Vooral in de grote steden wonen veel paren waarvan beide partners hoger onderwijs hebben genoten. Wel wordt het verschil met de kleinere gemeenten steeds kleiner. Vooral in Zwolle en Tilburg is het percentage gestegen.

Tien jaar geleden vormden Leiden en Nijmegen de top twee, gevolgd door Delft en Utrecht.