De VVD Leiden presenteert woensdag het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. 

De titel van het verkiezingsprogramma dat de VVD Leiden woensdag presenteert is 'Durven Kiezen'. In het programma doen de liberalen hun plannen uit de doeken voor Leiden voor de periode 2018-2022.

De VVD benoemt in het programma tal van ambities voor de komende jaren. Meer woningen, bereikbaarheid en betaalbare zorg mogen niet leiden tot hogere belastingen voor de inwoners. "Daarom moeten we creatief zijn en realistische keuzes maken over wat de gemeente wel en niet doet", zegt beoogd lijsttrekker Paul Laudy.

Daklozenopvang

De daklozenopvang van Stichting de Binnenvest aan het Papegaaisbolwerk moet binnen twee jaar sluiten. De opvang moet worden verplaatst naar een andere locatie waar geen overlast wordt veroorzaakt voor omwonenden. 

Integratie

Statushouders moeten bij voorkeur binnen drie jaar zelfstandig kunnen functioneren. Dat betekent de taal spreken, werken en hun inburgeringsexamen gehaald hebben. Niet meewerken moet leiden tot korting op de uitkering.

Statushouder moeten verspreid over de stad worden gehuisvest en instellingen die integratie bevorderen kunnen rekenen op financiële steun. Bed-bad-brood opvang moet sluiten en organisaties die illegalen helpen verliezen hun subsidie.

Veiligheid

De VVD wil een miljoen euro per jaar uittrekken om onveilige of smerige plekken direct aan te kunnen pakken. Als voorbeeld noemt de partij bijvoorbeeld de Haverzaksteeg tussen de Stationsweg en het Morssingelterrein. Stedelijk Beheer moet weer met vaste wijkteams gaan werken. Medewerkers voelen zich dan verantwoordelijk voor ‘hun’ wijk en bewoners hebben vaste aanspreekpersonen.

Illegale wietteelt wil de VVD Leiden sneller opsporen en harder aanpakken. Een anonieme kliklijn moet helpen bij de opsporing. Drugspanden worden bij constatering meteen zes maanden gesloten.

Vervoer

Als in 2020 het busvervoer opnieuw wordt aanbesteed, moet Leiden inzetten op zoveel mogelijk hybride en elektrische bussen in de stad. 

In de Leidse parkeergarages moeten bezoekers hun auto op zaterdagen het eerste uur gratis kwijt kunnen. Sowieso moet het tarief voor bezoekersparkeren omlaag en er verdwijnen geen parkeerplekken tenzij ze in de directe omgeving worden gecompenseerd. Elektrische auto’s krijgen ruim baan en dus zorgt de gemeente dat er meer laadpalen kunnen worden geplaatst door marktpartijen.