Overzicht: Dit ging vooraf aan het besluit over busstation Leiden Centraal

De verplaatsing van het busstation in Leiden heeft jarenlang voor de nodige discussie gezorgd. Donderdag werd bekend dat de terminal toch ontwikkeld wordt op de huidige locatie. Een overzicht van alle ontwikkelingen over het 'nieuwe' busstation.

Jaren geleden, in 2012, heeft de Leidse gemeenteraad de ambitie uitgesproken om het busstation bij Leiden Centraal naar de achterkant van het station te verplaatsen. Ze wilden graag de historische binnenstad beter verbinden met het stationsgebied en het Bio Science Park.

In februari van 2016 constateerde het college van burgemeester en wethouder dat de verplaatsing van het busstation verkeerskundig mogelijk is, maar dat er wel enige nadelen en consequenties aan zitten.

Zo zouden de mensen die daar wonen meer bussen voor hun huis langs krijgen, zou de Posthofrotonde nog drukker worden en maakte werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde zich onder andere zorgen over de kosten van de verplaatsing.

Beste plek

Afgelopen januari maakte het college van burgemeester en wethouder bekend dat de Terwee-locatie aan de Bio Science Park-zijde van het station de beste plek zou zijn voor het nieuwe busstation.

Als reactie hierop stuurde de Provincie Zuid-Holland een brief waarin zij de zorgen over de voorgenomen verplaatsing van het busstation kenbaar maakte. De nieuwe route voor bussen zou niet R-net waardig zijn. Provinciebestuurder Floor Vermeulen pleitte voor meer onderzoek en uitstel van de besluitvorming.

In gesprek

Voordat de gemeenteraad een verder besluit wilde maken over de nieuwe busterminal, hebben ze meerdere betrokken partijen gesproken. Afgelopen maart hebben zij ook een voorstel gemaakt voor een nieuw participatieproces over de locatie van het busstation.

Bewoners konden deelnemen aan deze stadsbrede discussie. Aan de hand van deze dicussie heeft de gemeente Leiden twee scenario's voor het verplaatsen van het busstation bedacht.

Voorstel

Door middel van gesprekken met bewoners en belanghebbenden kwam het college tot de conclusie om beide zijden van het busstation gelijkwaardig te onderzoeken. Veel deelnemers aan het gesprek hadden nog vragen over de inhoud en het proces.

Vervolgens is de gemeente aan de slag gegaan met de twee scenario's, om die ter besluitvorming aan de gemeente voor te leggen.

Huidige situatie

Donderdag werd echter bekend dat de nieuwe busterminal wordt ontwikkeld op de huidige locatie, omdat de gemeente te weinig draagvlak ziet in de verplaatsing van het station. Hiermee is het ontwikkelen van het busstation aan de kant van de Bio Science Parkzijde definitief van de baan.

Momenteel liggen verschillende ontwikkelingen in het stationsgebied in Leiden een tijdje stil, omdat ze afhankelijk waren van de locatiekeuze voor het nieuwe busstation. Ook hangen de routes die de bussen in de toekomst gaan rijden samen met de locatie van het nieuwe station.

Daardoor was het voor de Leidse gemeenteraad zaak om snel een besluit te maken over de verplaatsing van de busterminal aan het centraal station. Stilgelegde projecten kunnen nu weer worden opgepakt.

Station

Het nieuwe busstation wordt zo ontworpen dat het kan worden samengevoegd met het treinstation. Ook mag het een toekomstige uitbreiding van het treinstation niet belemmeren.

Het gebouwde busstation krijgt aan de voorzijde een 'plint' met daarin bijvoorbeeld winkels en horeca, zodat er een levendig plein ontstaat.

Busvrij

Ook was het de bedoeling om de Stationsweg en de Steenstraat busvrij te maken. De Beestenmarkt zou dan worden doorgetrokken kunnen worden tot de gevelwand van de Steenstraat. Of dat nu nog haalbaar is, wordt nog onderzocht.

Het blijft wel een uitgangspunt, maar het college geeft wel een 'winstwaarschuwing' af: "Het college realiseert zich dat dit niet eenvoudig realiseerbaar zal zijn."

Lees meer over:
Tip de redactie