Een overgroot deel van de winkeliers, horecaondernemers en bewoners van de wijken Pieterskwartier en Pancras-West zijn tegen uitbreiding van het aantal panden aan de Botermarkt en de Nieuwe Rijn waar horeca mag komen.

"En degenen die het niet afwijzen, doen dat omdat ze liever horeca hebben dan leegstand", zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden van vereniging Pancras-West. Samen met zijn collega Adri Klaasen heeft hij per brief aan de gemeente Leiden laten weten bezwaar te zullen gaan maken.

Van Meijgaarden: "Degenen die wel voorstander zijn van de uitbreiding van de horeca, realiseren zich waarschijnlijk niet dat de huidige leegstand grotendeels, en op de Nieuwe Rijn zelfs volledig, veroorzaakt wordt door één vastgoedondernemer; Johan Oudendal. Die wil graag extra horeca." 

Volgens de voorzitter hebben twee van de leegstaande panden nu al een horecabestemming. "Dus als er nog vijf bij mogen komen, zou het om een toename zeven horeca-inrichtingen gaan gaan ten opzichte van wat er nu is."

Bezwaartermijn

De wijkverenigingen vroegen recent aan de gemeente om de termijn te verlengen waarbinnen belanghebbenden konden laten weten wat ze van de voorgenomen uitbreiding vinden. Dit in verband met de vakantieperiode. Daar wil de gemeente niet aan. "Daarom zijn wij genoodzaakt om u nu reeds te laten weten dat wij bezwaar aantekenen tegen dit voornemen", zo schrijven de twee wijkverenigingen in een brief aan het college.

De wijkverenigingen vinden dat de Nieuwe Rijn en omgeving bepaald niet aantrekkelijker worden voor bezoekers uit Wassenaar, Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten door daar nog meer horeca toe te staan. Liever zien ze een versterking in de winkels op het gebied van mode en interieur.