De Raad van State heeft maandag besloten dat de kap van 8.971 bomen die nodig is voor de aanleg van de Rijnlandroute door mag gaan.

Afgelopen juli verleende het Leidse college van burgemeester en wethouders al een vergunning voor de kap van de bomen aan de provincie.

Maar een aantal organisaties, waaronder Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, vroeg de Raad van State omde vergunning te vernietigen en de kap stil te leggen. Maar de Raad besloot maandag dat de vergunning terecht is afgegeven.

De organisaties maakten bezwaar tegen de afwezigheid van een papieren versie van het besluit. Maar in het Stadhuis en het Stadsbouwhuis konden belangstellende de stukken wel op een computer inzien en ook uitprinten. De Raad van State oordeelde dat de stukken daarmee wel voldoende toegankelijk waren.

Alternatieven

Inhoudelijk beargumenteerden de bezwaarmakers dat het college niet voldoende had vermeld welke alternatieven voor het kappen zijn onderzocht en waarom die niet voldeden. Ze stelden dat volgens de Bomenverordening 2015 per boom moest worden aangegeven waarom kap noodzakelijk is.

Het college heeft rapporten van boomverzorgbureau BoomOntzorging.com en advies- en ingenieursbureau Tauw als uitgangspunt genomen bij de inventarisatie van te kappen bomen. Uit de rapporten blijkt dat 35 bomen in aanmerking komen voor verplanting en de overige bomen moeten worden gekapt.

Volgens de Raad van State hoefde het college in het besluit niet per boom aan te geven waarom alternatieven voor de kap niet aanwezig zijn.