De gemeente Leiden gaat geen enkele parkeerboete kwijtschelden of terugbetalen die is opgelegd na 1 januari 2015. 

Onlangs deed het Gerechtshof in Den Haag uitspraak in een zaak die een bioscoopbezoekers had aangespannen tegen de opgelegde boete.

In die zaak oordeelde de rechter dat de parkeerboete die de gemeente Leiden in februari 2015 had opgelegd, niet geldig was. Hij was opgelegd door een 'heffingsambtenaar', terwijl die functie vanwege het niet publiceren van een aanwijzingsbesluit formeel gezien niet bestond. 

"Dit wordt met publicatie op donderdag 24 augustus 2017 hersteld en daarmee treedt de bevoegdhedenregeling in werking", laat de gemeente in een verklaring weten. 

Bezwaartermijn

De bezwaren die men nu indient tegen de in 2015 uitgeschreven boetes, worden afgewezen. Volgens de gemeente heeft het alleen zin om binnen de termijn van zes weken na het uitschrijven van de boete zin om bezwaar te maken. "Voor de oudere (hoger-) beroepszaken die nog lopen wordt bekeken of de gemeente nu nog bevoegd is opnieuw een naheffingsaanslag op te leggen."