Met het vaststellen van de zogenaamde Kaderbrief heeft de Leidse gemeenteraad ook 250.000 euro gereserveerd voor het instellen van een lokaal stimuleringsfonds voor de media. 

Of het fonds er ook echt komt en hoe het er precies uit gaan zien, is een discussie die de raad na de zomervakantie gaat voeren.

Op verzoek van D66 en de ChristenUnie liet wethouder Strijk van cultuur, in Leiden zit mediabeleid in die portefeuille, door de Universiteit Leiden onderzoeken hoe het is gesteld met de lokale nieuwsvoorziening. Er is nog best veel aanbod, maar het ontbreekt vak aan diepgang, was kort samengevat de conclusie van de onderzoekers.

Ook zijn er in het recente verleden al titels verdwenen. Verdere verschraling dreigt in Leiden, is de waarschuwing.  

Wethouder Strijk in gesprek met Chris de Waard over het geld voor een Leids stimuleringsfonds voor de media.

Twee euro

De oplossing is volgens hoogleraren De Jong en Koetsenruijter van de Universiteit Leiden een lokaal stimuleringsfonds voor de journalistiek. Daarbij adviseerden ze om bijvoorbeeld een bedrag van twee euro per inwoner uit te trekken voor een periode van vier jaar, wat neerkomt op ongeveer een miljoen euro.

Dat bedrag komt er niet. Het college heeft er in de meerjarenbegroting voor gekozen om vooralsnog éénmalig 250.000 euro voor het fonds te reserveren. "Eerst meer eens kijken hoe het zich ontwikkeld", motiveert Strijk dat besluit. Of het bedrag betekent dat het fonds, als de raad na het reces inderdaad besluit dat het fonds er kan komen, na één jaar leeg is, valt volgens Strijk ook nog te bezien. "We weten natuurlijk niet hoe snel dat geld op is."

Andere partijen

Strijk is ook aan het kijken of andere partijen, bijvoorbeeld buurgemeenten of andere fondsen, een duit in het zakje willen doen. Strijk hoopt dat er op die manier vier ton of misschien nog wel meer beschikbaar komt.

"Het is idee is wel om dit meerjarig te gaan doen, maar aan de andere kant zit dit college er in 2018 niet meer." De wethouder hoopt dat het fonds met het nu beschikbare geld in elk geval een vliegende start kan maken. "En als het een succes wordt en iedereen ziet dat ook, dan kan je dan ook besluiten om het voort te zetten."