Leiden maakt formeel een einde aan het uitsterfbeleid van coffeeshops. Burgemeester Lenferink heeft een nieuwe Drank- en Horecaverordening naar de gemeenteraad gestuurd die de bestaande regeling uit 2013 vervangt. 

Naast het coffeeshopbeleid worden er nog enkele zaken aangepast die de afgelopen jaren tot problemen hebben geleid.

In 2007 besloot het toenmalige college op voorspraak van het CDA dat daar toen deel van uitmaakte om het aantal Leidse coffeeshops, toen nog twaalf, middels een uitsterfbeleid terug te brengen tot acht. Zo ver kwam het in praktijk nooit. Na sluiting van New Times en later GOA telde Leiden nog steeds tien coffeeshops. De sluiting van GOA werd in 2016 door de rechter ongedaan gemaakt, waardoor Leiden elf coffeeshops heeft.

In de nieuwe verordening is opgenomen dat het aantal coffeeshops wordt vastgesteld op het huidige aantal. Een meerderheid in de Leidse raad had daar in 2014 in een motie om gevraagd.

Leidinggevende

Voortaan wordt een horecavergunning ook niet meer afgegeven voor panden waar geen horecabestemming op zit. In de oude regeling was dat geen weigeringsgrond. Dat leidde in praktijk tot situaties waarbij iemand pas na de opening van een horecagelegenheid problemen kreeg, omdat de bestemming zo’n zaak niet toeliet. En dat terwijl het drank- en horecaverlof wel was verleend.

Een derde belangrijk punt dat in de nieuwe verordening wordt gewijzigd, heeft te maken met de eisen waaraan de leidinggevende in het aanvragende horecabedrijf moet voldoen. Eerder moest de hele vergunning geweigerd worden als de in de aanvraag opgenomen leidinggevende niet aan de eisen voldeed. Nu kan ook worden besloten om alleen de leidinggevende af te wijzen.

Slecht levensgedrag

Ook 'slecht levensgedrag' is geen reden meer om een aanvraag zonder meer af te wijzen. Bij een bepaalde mate van slecht levensgedrag kan er nog steeds een vergunning worden verleend. Er is meer ruimte om zaken af te wegen.

In 2015 sloot burgemeester Lenferink nog café Leidse Marie in de Doelensteeg vanwege 'slecht levensgedrag' van de eigenaresse. Die zou de kroeg mogelijk zijn begonnen met geld dat ze had overgehouden na fraude met een uitkering.