De Leidse SP wil dat de gemeente Leiden het voortouw neemt in de aanpak van overlast die in straten of zelfs hele buurten wordt veroorzaakt door verkamering.

Verschillende studentensteden nemen al maatregelen, en SP-raadslid Han Dirks vraagt het college nu of Leiden een regulier overleg wil opstarten met onder meer Amsterdam, Utrecht, Enschede, Groningen, Delft en Nijmegen om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebied van verkameringsbeleid.

Maatregelen die werken, zouden in Leiden vervolgens ook kunnen worden toegepast. 

Andere gemeenten

Waar Leiden vooralsnog geen quota kent voor het maximaal aantal te verkameren panden per straat of buurt, stellen andere gemeenten wel grenzen. Zo heeft Enschede een maximumpercentage panden per straat of buurt dat mag worden verkamerd. Ook moeten er daar steeds tenminste twee reguliere woningen zitten tussen panden die verkamerd zijn. 

In Nijmegen gaan ’s nachts extra toezichthouders de straat op om specifiek te reageren op overlast als gevolg van verkamering. Ook Amsterdam en Utrecht voeren een actief beleid hebben met betrekking tot verkamering en in Groningen en Enschede zijn in het verleden proeven gedaan met quota.

Keerzijde

Een strenger regime om overlast bij verkamering tegen te gaan, heeft ook een keerzijde. Zo wijst de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) erop dat dergelijke maatregelen kunnen leiden tot illegale onderhuur als er te weinig reguliere woonruimte voor studenten is. Dirks wil daarom inzicht in het aantal gevallen van illegale onderhuur van kamers en andere woonruimte in Leiden.