De 58 sociale huurwoningen op het Doelencomplex aan de Witte Singel mogen gesloopt worden om de nieuwe Humanities Campus mogelijk te maken. De Universiteit Leiden wil zo de groei opvangen die de faculteit Geesteswetenschappen doormaakt en de komende jaren nog zal doormaken.

Met de realisatie van die campus is een investering van de universiteit gemoeid van circa 100 miljoen euro.

De gemeente Leiden heeft recent de regie over het participatieproces met de bewoners en woningcorporatie De Sleutels overgenomen van de universiteit.

Er was een patstelling ontstaan toen De Sleutels niet meer met de universiteit om tafel wilde, omdat was gebleken dat een ruime meerderheid van hun huurders niet wilde instemmen met de plannen. Sloop is in principe pas mogelijk als 70 procent van de bewoners daarmee instemt.

Chris de Waard sprak nadat de raad instemde met de campusplannen met rector Carel Stolker.

Patstelling

Volgens de bewoners is er overigens helemaal geen sprake van een patstelling, maar gebruikt de universiteit die term sinds in december 2016 bleek dat de bewoners niet akkoord wilden gaan met de geboden alternatieve woningen.

Chris de Waard sprak na de raadsbehandeling van de campusplannen met bewonersvertegenwoordiger Giny Schoenmaker en met Maaarten Kersten die de verschillende Leidse huurdersorganisaties vertegenwoordigt.