Na bijna twee jaar heeft woningcorporatie Portaal de onderhoudswerkzaamheden aan 258 woningen in de Zeeheldenbuurt in Leiden afgerond.

Hiermee is de eerste fase van de herstructurering van de wijk een feit. "Per blok hebben we de oplevering feestelijk gevierd met de bewoners," laat Corinne den Ouden van de Portaal weten. "De aanpak van de woningen hield een opknapbeurt in van zowel de binnen- als de buitenkant. Dit voerden we uit zonder huurverhoging.

Ook kregen bewoners de mogelijkheid om een pluspakket te nemen. Daarbij ondernam de corporatie een aantal energiemaatregelen tegen een geringe huurverhoging.

Renovatie

Bij de renovatie van de 258 woningen werden er twaalf warmte-isolatiepakketten verzorgd, installeerden Portaal twintig CV installaties en zes zonnepanelen. Ook werd in 37 woningen een nieuwe keuken geplaatst en in 32 huizen een nieuwe badkamer. Daarnaast kregen 86 keukens en 97 badkamers een opknapbeurt. Tot slot verving de corporatie nog 92 CV ketels.

Bewonerscommissie  de Zeehelden had liever een verdergaande renovatie van de huizen gezien, maar daarvoor bleek eerder onvoldoende draagvlak in de buurt. Zo’n renovatie leidde namelijk tot huurverhoging. De commissie bleef ondanks de meningsverschillen wel aan tafel met Portaal en heeft de uitvoering van het groot onderhoud kritisch gevolgd en de klachten die ter ore kwamen zo goed mogelijk doorgespeeld.

Wijk in ontwikkeling

Er gaat nog meer gebeuren in de buurt. Veel bewoners verhuizen eind van dit jaar naar de nieuwe woningen op het Lakenplein. Ook krijgt het appartementencomplex aan de Oosterhof inmiddels contour. De verwachte oplevering is rond de jaarwisseling.

Voor de woningen aan de Evertsenstraat, van Speijkstraat en de Zijlsingel organiseert Portaal zogenaamde wijklabs waarin de voorgenomen plannen met de buurt besproken worden. De planning van de sloop van deze woningen is in het voorjaar van 2018. De nieuwbouw moet dan onder voorbehoud in de zomer van 2019 opgeleverd worden.