Bedrijfsvaartuigen moeten voortaan loten om een toewijzing van een ligplaats in Leiden. De wachtlijst wordt hiermee afgeschaft.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vastgesteld in een nieuwe verordening voor bedrijfsvaartuigen en pleziervaartuigen. 

De komende weken kunnen mensen uit de stad laten weten wat ze van de nieuwe methode vinden. Het document ligt op het Stadsbouwhuis en stadhuis ter inzage.

Toewijzing van ligplaatsen voor pleziervaartuigen blijft via een wachtlijst gaan. Dit systeem werkte voor bedrijfsvaartuigen niet goed en daarom wordt er nu voor een ander systeem gekozen. 

Inspraak

"Ik kan me voorstellen dat een aantal eigenaren van bedrijfsvaartuigen hier vragen of twijfels over hebben", zegt wethouder Paul Dirkse. "Zij kunnen de komende weken een zienswijze indienen. Wij gaan dan kijken wat we daar mee kunnen doen."

Na de zogenaamde inspraak periode van acht weken wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.