Leiden sluit 2016 af met een tekort van vier miljoen euro.

Dat staat in de jaarrekening van 2016 die vrijdagmiddag is aangeboden aan de gemeenteraad door wethouder van financien Marleen Damen. 

De jaarrekening is nog niet voorzien van een goedkeurende verklaring van de externe accountant. 

Tekorten

De tegenvallers worden voornamelijk veroorzaakt door een naheffing van de fiscus van bijna twee miljoen euro. Dit bedrag is een overdrachtsbelasting dat de gemeente niet over het Da Vinci-deel van het ROC-gebouw bij Leiden Lammenschans heeft betaald. De gemeente vindt nog steeds dat dat niet hoeft, maar het bezwaar tegen de aanslag loopt nog.

Ook moest de gemeente alsnog twee miljoen extra uitgeven aan verleende zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). "Eigenlijk is dat geen echt tekort," schetst wethouder Marleen Damen. “Eerder dachten we het geld niet nodig te hebben en daarom hadden we het in onze reserves gestort. Nu blijkt dat we dat te positief hebben ingeschat."

"De jaarrekening laat in eerste instantie een positief saldo van ongeveer drie miljoen zien," zo licht Damen toe. "Maar vervolgens is vijf miljoen in de reserve Grondexploitaties gestort voor toekomstige investeringen in de stad. Ook zijn enkele budgetten van in totaal twee miljoen overgeheveld van 2016 naar 2017 om al lopende activiteiten dit jaar af te ronden. Daardoor is het uiteindelijk resultaat een tekort van vier miljoen euro."

Bijstand 

Door de vluchtelingenstroom in 2015 en 2016 had Leiden een groot aantal statushouders te huisvesten. 377 statushouders kregen in 2016 via de woningcorporaties een woning in Leiden. De gemeente is zo’n drie miljoen extra kwijt aan uitkeringen voor statushouders en ook aan jongeren met een beperking die nu in de bijstand komen. Eerder gingen ze in de sociale werkvoorziening aan de slag of kregen ze een Wajonguitkering.

Zonder deze twee groepen zou er volgens Damen sprake zijn van een daling van het aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand.