Gistermiddag heeft John Olivier uit handen van burgemeester Lenferink de Jan van Hout Penning gekregen.

Olivier was 39 jaar lang in dienst van de gemeente Leiden, onder andere als gemeentejurist. 

Hij kreeg deze ambtelijke onderscheiding tijdens zijn afscheidsbijeenkomst in het Kamerlingh Onnes Gebouw ter gelegenheid van zijn pensionering. 

Voor zijn maatschappelijke verdiensten kreeg hij in 2015 al een Koninklijke Onderscheiding. 

Betrokkenheid 

Olivier kwam in 1977 als Gemeentejurist in dienst van de gemeente Leiden. Hij ontwikkelde zich tot een jurist, die op een zeer hoog niveau vertrouwd was met diverse rechtsgebieden. 

Olivier hechte veel waarde aan de belangen van de Leidse burgers, ook in hun geschillen met de gemeente Leiden. Hij spande zich in om een voor alle partijen rechtvaardige oplossing te vinden, ook als dat betekende dat de gemeente Leiden water bij de wijn moest doen. 

Hij heeft zich ook bezig gehouden met het fusieproces van een aantal Leidse woningbouwverenigingen en vervulde daar bestuursfuncties. Daarbij had hij aandacht voor de woonkwaliteit en het onderhoudsniveau van de woningen, maar ook oog voor de groeiende wachtlijsten en de uitbreiding van de (goedkope) woningvoorraad.