Op de Garenmarkt in Leiden zijn na archeologisch onderzoek middeleeuws muurwerk en een viertal putten gevonden. 

Het is nog niet bekend uit welke tijd de waterput en de drie beerputten stammen.

Het onderzoek, dat eerst uitgesteld moest worden vanwege onderzoek naar asbest, loopt nog vijf weken. Wanneer het is afgerond, worden monsters van de vondsten overgedragen aan het gemeentelijk archeologisch depot.

Daarna kunnen de attributen worden gebruikt voor lesprogramma's en tentoonstellingen.