Wethouder Robert Strijk zegt nog op zoek te zijn naar een plek om tienduizend nieuwe woningen te bouwen in de gemeente Leiden. 

Strijk vindt de woningbouwopgave de grootste uitdaging voor de Leidse regio de komende jaren,  zei hij tijdens de ondernemersborrel van de gemeente. Dit meldt Omroep West.

In de komende tien jaar wil de Leidse regio dertigduizend woningen bouwen: een derde van het aantal woningen dat nu in de hele regio staat.

De precieze locaties van de huizen zijn nog niet bekend. Achttienduizend woningen moeten buiten Leiden komen te staan. "Voor twintigduizend van deze dertigduizend woningen hebben we wel een idee waar dit zou kunnen zijn, maar voor tienduizend zijn we nog op zoek naar een plek.", sprak Strijk.  

Onbetaalbaar

Door schaarste op de woningmarkt worden starterswoningen onbetaalbaar. "U en ik worden ouder", aldus de wethouder. “We moeten er voor zorgen dat ook onze kinderen een woning kunnen vinden."

Ook energietransitie, klimaatadaptatie en internationalisering van kennis zijn volgens Strijk grote uitdagingen voor de toekomst.