Leidse regiogemeenten wijzen voorstel tot regioraad af

De vier Leidse regiogemeenten voelen niets voor het instellen van een regioraad.

Ook in Leiden zelf gaan de handen er niet voor op elkaar, maar helemaal afwijzen deed de gemeenteraad het dinsdagavond niet.

Wel was er een hele serie wensen en bedenkingen geformuleerd, maar met het niet mis te verstane nee van de vier gesprekspartners hoeven die vragen feitelijk niet meer beantwoord te worden. Dit realiseert ook de Leidse wethouder Strijk zich.

Ook een fusie tussen Leiden en de randgemeenten of, zoals het de laatste tijd werd genoemd, een samengestelde gemeente, is niet aan de orde. De vijf gemeenten die elkaar de afgelopen jaren probeerden te vinden in een nauwere samenwerking slagen er niet in om een model te vinden waarbinnen dat geformaliseerd kan worden.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Robert Strijk over het niet doorgaan van een Leidse regioraad.

'Geen antwoord'

Wat er nu wel moet gebeuren, is een groot vraagteken. Ook voor Robert Strijk, de wethouder die vanuit het Leidse college de kar trok. "De uitdagingen liggen er nog steeds. We hebben een flinke woningbouwopgave, de energietransitie. klimaatadaptatie. Dus we moeten met elkaar aan de slag. We weten wat het niet mag zijn, dus nu moeten we gaan kijken hoe wel. En daar heb ik nu ook niet direct een antwoord op."

Ook in de vier regiogemeenten bogen de raadsleden zich deze week over het instellen van een regioraad. In Voorschoten wil men eerst afwachten hoe ze samenwerking met Wassenaar zich ontwikkelt. Leiderdorp wil geen regioraad, maar staat op termijn, net als Leiden, wel open voor een fusie.

Oegstgeest schoot het voorstel ook af en in Zoeterwoude wil men vooral zelfstandig blijven.

Lees meer over:
Tip de redactie