De grond direct naast de Haagse Schouwbrug gaat gebruikt worden voor de ontwikkeling van woningen aan het water.

De gemeente wil voor de grond minimaal 1.650.000 euro ontvangen. Tien jaar geleden kochten ze het terrein van Rijkswaterstaat. 

Welk type woningen er langs het water zullen verrijzen, laat de gemeente vrij. Appartementen, grondgebonden eengezinswoningen of een combinatie zijn allemaal opties. "Het beste plan wint", zegt de Leidse bouwwethouder Paul Laudy (Bouw en Openbare Ruimte) in een toelichting. 

Geen sociale woningbouw

De huizen die gebouwd gaan worden zijn in elk geval niet goedkoop. "We hebben afgesproken dat er op deze plek geen sociale woningbouw hoeft te komen", zegt Laudy. 

Bij een percentage van 20 procent sociale woningen gaat het om circa 10 woningen en dat is voor de corporaties niet efficiënt te beheren. Verderop in de wijk komen er wel woningbouwprojecten met 100 procent sociale bouw, onder meer aan de Turkooislaan en de Brahmslaan.

Waingunga

Een deel van het terrein is momenteel in gebruik bij Zeeverkennersgroep Waingunga. Samen met hen gaat de gemeente op zoek naar een alternatieve locatie. "Ze zitten er gratis en ze wisten ook dat het tijdelijk was", aldus Laudy die de gebruiksovereenkomst begin dit jaar al heeft opgezegd.