De Universiteit Leiden heeft in opdracht van de gemeente Leiden onderzoek gedaan naar de voorwaarden waaronder de verschraling van het media-aanbod in Leiden tegen kan worden gegaan door diepgravende journalistieke producties te subsidiëren vanuit een lokaal stimuleringsfonds voor de journalistiek.

Inmiddels is het eindrapport verschenen dat hoogleraren Jaap de Jong en Koetsenruiter van de leerstoelgroep Journalistiek en Nieuwe Media opstelden.

"De gemeente zou kunnen denken aan een bedrag van twee euro per inwoner per jaar voor een periode van in ieder geval vier jaar. Dat komt neer op een miljoen euro", zo stellen de onderzoekers voor.

Als het fonds er komt, de Leidse raad moet zich daar nog over buigen, dan kunnen journalisten en bestaande media er een beroep op doen. Voorwaarde is dat het gaat om de realisatie van tijdrovende journalistieke producties die anders niet tot stand zouden komen. Ook moeten ze relevant zijn voor de stad en haar inwoners.

Het fonds moet worden beheerd door een onafhankelijke stichting die de aanvragen beoordeelt. "De politiek betaalt, maar bepaalt niet wat er met het geld gebeurt”, licht wethouder Robert Strijk toe. “De toekenning moet absoluut onafhankelijk zijn."

Chris de Waard sprak met wethouder Robert Strijk over de mogelijke vorming van een lokaal mediafonds.