Het gebied rond de Haven in Leiden dat sinds 2013 visreservaat is, wordt niet uitgebreid. Een voorstel dat de Partij voor de Dieren donderdag indiende om het gebied waar niet mag worden gevist uit te breiden tot de hele stad kreeg in de vergadering van de Leidse gemeenteraad niet genoeg steun.

Alleen GroenLinks en van twee leden van de SP-fractie stemden voor. 

Fractievoorzitter Dick de Vos van de Partij voor de Dieren denkt dat vissen hoe dan ook de langste tijd heeft gehad. "Het is nog het enige volksvermaak dat gepaard gaat met dierenkwelling. Alle andere vormen zijn in de loop der tijd verdwenen, katknuppelen, ganstrekken en vossengooien zijn allemaal verdwenen, net als honden- en hanen-gevechten. Het is een kwestie van tijd totdat ook vissen verdwijnt."

De Vos vindt het niet van belang dat heel veel mensen plezier beleven aan vissen: "Je moet de principiële vraag stellen of je plezier wilt ontlenen aan het kwellen van dieren."

Chris de Waard sprak na afloop van de raadsvergadering met Dick de Vos over vissen in Leiden.