Leiden is met negen andere gemeenten genomineerd voor de titel Beste binnenstad van Nederland in de categorie grote binnensteden.

De gemeente maakt via het Programma binnenstad al jaren werk van een vele miljoenen kostende upgrade van het centrum.

Daarbij gaat het om heel veel verschillende maatregelen en investeringen die variëren van fleurige bloembakken tot de bouw van twee ondergrondse parkeergarages voor zo'n tachtig miljoen euro.

De tweejaarlijkse Verkiezing Beste Binnenstad is de kans voor binnensteden om te laten zien welke inspanningen zij hebben verricht om hun binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden.

Binnenstadsbarometer 

De top-10 binnensteden gebaseerd op de Binnenstadsbarometer is bekend. Dat is een eerste indicatie die aangeeft hoe binnensteden scoren op een breed spectrum van objectieve criteria.

Hierbij is onder andere gekeken naar de ontwikkeling van het winkelaanbod, de ontwikkeling van leegstand, de ontwikkeling van bezoekersaantallen, de mate van samenwerking onder binnenstadspartners en de aanwezigheid van visie en beleid in de afgelopen twee jaar, en de mate van samenwerking in binnensteden.

Deelname

De volgende steden rollen positief uit de binnenstadsbarometer en doen automatisch mee aan de Verkiezing Beste Binnenstad 2017 – 2019:

Categorie grote binnensteden:

Alkmaar, Breda, Enschede, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch en Zwolle.

Categorie middelgrote steden:

Barneveld, Den Helder, Emmen, Hoofddorp, Hoogeveen, Purmerend, Roosendaal, Sneek, Uden en Zutphen.

De winnaars van de vorige editie, Rotterdam en Gouda, kunnen niet deelnemen aan deze editie en zijn dus ook niet meegenomen in de barometer.