Aanleg riolering de Kooi ligt weer stil

Opnieuw zijn de werkzaamheden van het vervangen van de riolering in delen van de Kooi stilgelegd. Dit keer nadat de aannemer bij het Steneveltpark langs de Sumatrastraat op vier meter diepte op verontreinigde grond stuitte. 

Het gaat waarschijnlijk om zware metalen en minerale olie die is achtergebleven bij de sanering van het terrein in 1990.

De Omgevingsdienst West-Holland en milieukundig bureau Grondslag doen komende week grondonderzoek. Daaruit moet blijken of, en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden. Daarna wordt een nieuwe planning gemaakt voor de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden.

De verontreinigde grond is weer afgedekt om verspreiding te voorkomen. Daardoor bestaat er volgens de gemeente Leiden geen risico voor de volksgezondheid.

Ondergrond

In juli vorig jaar werden de werkzaamheden ook al stilgelegd. Toen omdat bleek dat de ondergrond te slap was om de enorme manshoge rioolbuizen te dragen.

Tip de redactie