In de Leidse regio is geen harde kern actief van rechtsextremisten. Dat bleek recent uit een onderzoek van de gemeente Leiden.

Wel is er sprake van rechtsactivisme en online worden er wel veel extreme opvattingen geuit. Het lijkt dus mee te vallen, maar daarin schuilt ook een gevaar. De Leidse politici lijken door de relatief positieve uitkomsten de zorgen van de circa zevenduizend Leidse moslims niet te onderkennen.

Bestuurslid Abdelhamid Bouzzit van Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden Noord kwam de gemeenteraadsleden afgelopen avond namens het Moskeeën Platform Leiden op het hart drukken om die zorgen serieus te nemen.

De moskeeën willen graag een veel actievere opstelling van de politiek. "Er heerst een guur klimaat. dat blijkt keer op keer. Uit aanslagen zoals afgelopen jaar op een moskee in Enschede, maar bijvoorbeeld ook uit het programma van de PVV dat zeer veel mensen aanspreekt."

Angst

Volgens Bouzzit is het dan misschien wel zo dat moslims zich in Leiden geen zorgen hoeven te maken over hun veiligheid, maar die angst is er wel degelijk.

"Die zorg over de veiligheid blijft nu vaak onder de radar. Daardoor herkent u die angst waarschijnlijk niet. Wat u nu misschien voor het eerst hoort is dat we in de moskee van mensen horen dat ze niet in het midden van de gebedsruimte willen bidden, omdat het aan de zijkant veiliger is als er iemand binnen zou komen om een aanslag te plegen."

Zichtbare veiligheidsmaatregelen

Het moskeebestuur pleit voor duidelijk zichtbare veiligheidsmaatregelen bij toekomstige incidenten rond moskeeën. "Geen permanente politiebewaking, maar na een incident wel een bepaalde periode van zichtbare beveiliging in en om de moskee. In Canada zijn tenslotte doden gevallen bij een aanslag in een moskee."

Met de oproep hoopt de moskee op meer urgentie bij de lokale politiek. "U moet zich vaker afvragen hoe de Leidse moslims zich voelen als er weer iets is gebeurd. Minderheden moeten beschermd worden. Dat geldt ook voor de zevenduizend moslims in Leiden die in harmonie leven met hun niet-gelovige stadsgenoten. Dat gaat hier prima. Dat hebben we samen voor elkaar gekregen."

Gemengde gevoelens

Burgemeester Lenferink worstelt met de manier waarop de gemeente moet reageren. "Ik heb regelmatig wel een reactie gegeven, maar er gebeurt bijna elke dag ergens wel iets. Ik kan niet steeds opnieuw zo’n reactie geven." De burgemeester benadrukte wel het belang om het gevoel te blijven uitstralen dat alle Leidenaren even belangrijk zijn.