Tijdens L750, de eerste Leidse Burgertop, worden inwoners uitgedaagd uit samen over hun stad in gesprek te gaan.

De afgelopen maanden hebben Leidenaren al samen in huiskamergesprekken over hun wensen en dromen voor de stad gesproken.

Op 22 maart kiezen alle deelnemers in de Stadsgehoorzaal gezamenlijk een top tien van ideeën die het verdienen om als eerste uitgewerkt te worden.

Om te zorgen voor diversiteit hebben vrijwilligers ook zelf groepen benaderd. Zo zijn er gesprekken geweest op scholen, in verzorgingshuizen, bij de Voedselbank, in een moskee, met expats, met statushouders en met daklozen. Eind februari zullen er zo’n zeventig gesprekken zijn gevoerd.

Melle Tuik in gesprek met Carolien Piet over Burgertop Leiden.

Voorstellen

Elke huiskamergroep voerde een gesprek over wat er beter kan in de stad en formuleerde daarvoor vijf, zes ideeën of voorstellen. Dat had uiteenlopende ideeën tot resultaat. Zo willen jongeren het 'alcoholgat' voor 15- tot 18-jarigen dichten en openstelling van buurthuizen op zondag.

In het verzorgingshuis staan rollatorvriendelijke voetpaden hoog op de agenda. Daklozen willen meer respect en minder bureaucratie, als ze bijvoorbeeld een postadres nodig hebben. Andere voorstellen zijn gericht op het groener maken van de leefomgeving, de inrichting van het winkelgebied, verbetering van het openbaar vervoer, huisvesting voor starters en het duurzamer omgaan met energie.

Welkom

Ook mensen die niet hebben meegedaan hebt aan de huiskamergesprekken zijn welkom tijdens de Burgertop. Na 22 maart gaat de organisatie aan de slag in Burgerpanels om de plannen verder uit te werken.

In september worden deze uitgewerkte plannen op een Burgerfestival gepresenteerd.