Frans Schohaus nam deze week officieel afscheid als voorzitter van de Stichting Centrummanagement Leiden.

In praktijk droeg hij het stokje al begin september over aan André Veenboer, maar de binnenstadsborrel die dinsdag werd gehouden bij het Rijksmuseum van Oudheden was een mooie gelegenheid om Schohaus te bedanken voor zijn inzet.

Chris de Waard sprak op de BinnenstadsBorrel met wethouder Strijk over de gouden Speld voor Schohaus en over de ambitie van Leiden om de beste binnenstad van Nederland te worden, met centrummanager Erwin Roodhart die onder meer vertelt wat er met de T-rex treintjes gebeurt als Trix vanaf komende zomer op reis gaat en met Frans Schohaus zelf die terugblikt op de rol van het centrummanagement onder zijn voorzitterschap.

Gouden Speld

Dat vonden niet alleen de binnenstadondernemers die massaal op de netwerkborrel waren afgekomen. Ook de gemeente Leiden zette Schohaus in het zonnetje.

Wethouder Strijk overhandigde hem namens het college van burgemeester en wethouders de Gouden Speld voor externe betrekkingen van de gemeente Leiden als blijk van waardering.

Hotelwereld

Net als zijn opvolger komt Schohaus uit de Leidse hotelwereld. Als voorzitter van het centrummanagement moet je onafhankelijk zijn en dus geen belangen in het centrum hebben.

Dat gold voor de directeur van het Van der Valk Hotel Het Haagsche Schouw en het geldt ook voor zijn opvolger Veenboer. Die is directeur van Holiday Inn.

Kijk op Sleutelstad.nl voor een uitgebreide fotoreportage.