Zaterdagmiddag 12 november is het Repair Café in Buurtcentrum Op Eigen Wieken in de Merenwijk.

Tussen 13.00 uur en 16.00 uur helpen de reparatie-experts iedereen bij het herstel van bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding, fietsen, meubels, speelgoed of servies. Alleen computers kunnen niet ter reparatie worden aangeboden.

Gereedschap en basismateriaal zijn aanwezig. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Rond het buurtcentrum  aan het Valkenpad 5 is voldoende parkeerruimte. Meer informatie staat op www.repaircafeleiden.nl.